Bandsäl


Bandsälen (Histriophoca fasciata) finns i västra delen av Berings sund och går även in i Ochotska sjön, så långt söderut som till ön Sachalin. Den lever i öppna havet och på isflak, men siktas emellanåt även på öar och fastlands stränder.

Beskrivning

Bandsälen är förhållandevis liten, hannarna blir upp till 1,6 meter långa och går upp emot 100 kg i kroppsvikt. Honorna är något mindre. Det mest karaktäristiska hos denna art är den distinkta och kontrastfyllda färgen. De vuxna djuren har i allmänhet fyra ljust gula breda band på en mörkt brun bakgrund. Ett band går runt halsen, ett runt bakkroppen, och ett runt vardera sidans skuldra. Bandens bredd och färg, liksom också grundfärgen varierar en hel del.

Levnadsvanor

Bandsälen är inte flocklevande ens under fortplantningssäsongen. Ungarna föds på isen och väger 10 kg vid födseln. De växer snabbt och är avvanda vid 3 – 4 veckors ålder. Sälarna blir könsmogna vid sju års ålder.

Det finns relativt lite känt om bandsälens födoval, men den tycks leva på en rad olika fiskar, skaldjur och bläck fiskar. Den lever alltid i närheten av havsisen, på vilken den vilar, ynglar, föder upp sina ungar och byter päls.

Bandsälen jagas sällan av inuiterna, eftersom den endast finns långt ute till havs. Man vet föga om dess naturliga fiender, men hajar och späckhuggare hör säkerligen dit.

Bandsäl

Skriv en kommentar

Säldjur - För dig som vill lära dig mer om säldjur