Grönlandssäl


Världspopulationen av grönlandssäl (Pagophilus groenlandicus) består av tre tämligen väl avskilda fortplantningsenheter. Den ena är koncentrerad till Vita havet, den andra till Grönlands östkust och den tredje till New Foundland. Grönlandssälen finns allt så över hela den atlantiska delen av Arktis. Grönlandssälen är en mycket uthållig simmare och är därför synnerligen rörlig och känd för sina långa vandringar. Under sommaren följer den packisen norrut. Under de år då den sibiriska packisen sträcker sig ovanligt långt åt väster förekommer det att grönlandssälen fortplantar sig vid Nordnorges kust.

Man har beräknat att det ursprungligen funnits över tio miljoner grönlandssälar, men en fruktansvärd överexploatering har nu reducerat stammen till runt en miljon djur, och minskningen fortsätter.

Beskrivning

Grönlandssälen är en medelstor säl, större än knubbsälen men mindre än gråsälen. Den blir 155 till 220 cm lång och vikten ligger på 120 – 180 kg. Färgen är mycket karaktäristisk. Hannen har en gräddgul grundfärg med ett mörkt nästan svart huvud och en stor oregelbunden svart fläck utefter hela kroppsidan. Honans färg är likartad, men inte med så kraftiga kontraster. Ungarna är födda med en vit silkesfin päls som byts efter ett par veckor och ersätts av en grövre och mörkare päls.

Grönlandssäl

Levnadsvanor

Fortplantningsperioden inträffar tidigt på våren. Då ansamlas grönlandssälarna i tre bestämda områden, New Foundland, Grönlandshavet mellan Spetsbergen och Island samt i Vita havet. Denna ansamling föregås hos vissa djur av mycket långa vandringar från höstens och vinterns uppehållsplatser. Ungarna föds på isen och parningen försiggår strax därefter. Som hos alla sälar växer ungarna fort och avvänjs vid 3 – 4 veckors ålder. Under denna period byter också de vuxna sälarna päls. Den åtminstone tidigare största fortplantningskolonin, den vid New Foundland, innehöll upp till tre miljoner djur; antagligen en av världens största ansamlingar av däggdjur. Dräktighetstiden är runt 11 månader. Honorna är könsmogna vid sex års ålder, hannarna vid åtta år.

Under fortplantningen fastar sälarna. Annars utgörs näringen av fisk och plankton. Lodda och polartorsk är viktiga byten liksom lysräkan, eller krillen, samt pelagiska snäckor.

Grönlandssälen har de senaste åren varit föremål för en mycket upphetsad debatt mellan naturvårdare, myndigheter och förespråkare för säljakten. Det är speciellt klubbningen av sälungar, kutar, utanför New Foundland som varit ämne för debatten. Syftet med jakten är att ta tillvara de nyfödda ungarnas silkeslena päls. Årligen dödas en halv miljon ungar i världen, 200 000 tas i New Foundland, 100 000 i Vita havet och 200 000 i Grönlandshavet. Ett intensivt internationellt arbete pågår för att försöka komma överens om en begränsning av denna jakt.


Kommentarer

Länk till den här kommentaren 2019-04-29 19:36:29, av Linn Bergerheim

Hej! Tack behövde exakt den informationen till skolan

Skriv en kommentar

Länk till den här kommentaren 2019-11-27 12:19:46, av Alva

Tack så mycket, denna sidan var till stor hjälp till min faktatext i skolan

Skriv en kommentar

Länk till den här kommentaren 2022-02-03 08:42:27, av Olle

Det skulle vara bra om det stod ett ungefärligt antal av hur många som finns

Skriv en kommentar

Länk till den här kommentaren 2024-02-13 14:12:29, av Aaa

Hjälper med skolan

Skriv en kommentar

Skriv en kommentar

Säldjur - För dig som vill lära dig mer om säldjur