Levnadssätt hos nordlig pälssäl


Den nordliga pälssälen gör långa vandringar men är ytterst ortstrogen till sin "hemkoloni", dvs. den plats där den är född, och dit den sedan återvänder varje år för att föda och para sig. De vuxna hannarna anländer till fortplantningsplatsen först. De kommer redan från slutet av maj, och sedan fortsätter det att anlända nya hannar ett gott stycke in i juni. Honorna anländer något senare, och grupperar sig genast i harem på 15 – 60 individer i vardera. 2 – 4 dagar efter det honorna anlänt, föder de sin unge. Efter ytterligare ett par veckor kommer de i brunst och parar sig.

Mödrarna stannar hos ungarna dygnet runt under de två första levnadsveckorna. Sedan lämnar de ungarna under 5 – 7 dagar för att ge sig ut till havs och äta upp sig efter fastan. De återvänder till ungarna ungefär en gång i veckan, och stannar då hos dem ett par dagar per gång. Vid tre månaders ålder är ungarna avvanda, varpå honorna lämnar kolonin och återgår till ett pelagiskt liv för resten av året. Det mesta av de unga honornas tillväxt sker under de 4 – 5 första levnadsåren, varefter honan är i det närmaste fullvuxen. Hos hannarna däremot sker en kraftig tillväxt efter det de nått sin fysiologiska könsmognad vid femårsåldern. De växer ända tills de nått sin sociala mognad i tioårsåldern. Vanligen lyckas inte en hanne etablera sig som haremsinnehavare förrän han blivit 10 – 12 år gammal.

Ungarna lämnar inte fortplantningsplatsen förrän i september – november. De gör endast kortare turer ut i havet det första året, och återvänder till landningsplatsen nästa fortplantningssäsong.

Under den del av året när sälarna lever pelagiskt i havet (augusti – maj) sover de under dagen i vattnet. Därvid är de bakre labbarna böjda bakåt, och av de främre labbarna är en uppsträckt i luften, och den andra ned stucken i vattnet som en köl.

Födosöket sker nattetid. Fiskar, t.ex. bleka och lodda, är viktiga födokällor, liksom bläckfisk.

Naturliga fiender är större hajar samt späckhuggaren. Hakmask är vanlig, och orsakar en tämligen stor dödlighet bland ungarna.


Skriv en kommentar

Säldjur - För dig som vill lära dig mer om säldjur