Leopardsäl


Leopardsäl (Hydrurga leptonyx), ofta kallad sjöleopard, är det mest utpräglade rovdjuret av alla sälar. Den har ovanligt kraftiga och spetsiga tänder. Kroppen är drygt tre meter lång hos hannarna, något längre hos honorna. Huvudet är långsträckt men gapet brett, och halsen är närmast ormlik. Färgen är gråaktig med mörkare fläckar som ligger mycket tätt. Undersidan är ljus.

Huvuddelen av födan torde utgöras av fisk och bläckfisk, men den jagar även varmblodiga djur. Berömd är den för sin förmåga att fånga de snabba pingvinerna under vattnet. Den drar sig inte heller för att döda och äta upp andra sälar. Leopardsälen är troligen den snabbaste simmaren av alla säldjur. Den lever främst i Antarktis packis samt vid de subantarktiska ögrupperna. Man har uppskattat den totala populationen till omkring en kvarts miljon individer. Föga är känt om fortplantningen, men man tror att ungarna föds i november december. De diar i åtta veckor, och sedan följer parningen i januari-februari.

Leopardsäl

Skriv en kommentar

Säldjur - För dig som vill lära dig mer om säldjur