Fernandezpälssäl


Denna art (Arctocephalus philippi), även kallad Philippis pälssäl, trodde man var helt utrotad efter att ha blivit offer för brittiska jägare under 1700- och 1800-talet. Men 1965 så upptäckte man ett par kolonier vid Juan Fernández-öarna utanför Chiles kust. Arten ställdes under skydd och numera finns ungefär 12 000 sälar. Arten räknas numera som livskraftig.

Fernandezpälssälen blir 140-200 cm långa, och en hanne kan väga i genomsnitt 140 kg och en hona 50 kg. Sälarna är mörkbruna och har päls, honan är något ljusare än hannen. Hannen har en mörk man med silverinslag.

De bildar på land stora flockar som består av en alfahane, flera honor och deras ungar. Hanen försvarar sitt revir även i vattnet nära flocken. Deras föda består främst av fisk och bläckfisk.


Skriv en kommentar

Säldjur - För dig som vill lära dig mer om säldjur