Sydafrikansk pälssäl


Den sydafrikanska pälssälen (Arctocephalus pusillus) är den talrikaste av de sydliga pälssälarna, och har den vidaste utbredningen. förekommer i två skilda populationer, en vid sydvästra Afrika och en söder om Australien.

Man brukar dela in dem i två olika underarter: (Arctocephalus pusillus pusillus) som lever Afrikas syd och sydvästkuster och (Arctocephalus pusillus doriferus) som lever vid Australiens sydkust och närbelägna öar. Följaktligen borde denna art egentligen heta afroaustraliensisk pälssäl, vilket skulle motsvara dess engelska namn.

I början av 1900-talet var den afrikanska underarten av sydafrikansk pälssäl nästan utdöd. Sedan skyddsåtgärder införts har populationen återhämtat sig. Vid Afrikas kust lever idag troligtvis 1,5 miljoner individer.

Även den australiska underarten var nästan utdöd tidigare, men idag finns ca 50 000 individer.

Trots sitt latinska namn (pusillus betyder mycket liten) är detta den största arten inom släktet. Hannarna blir uppemot tre meter långa och uppnår 300 kilos kroppsvikt. Honorna blir 1,52 meter långa och med en kropps vikt på 150 kg. Den australiska under arten blir något mindre änden afrikanska. Pälsen är svart vid födseln, men efter första pälsfällningen över går den till brun eller beige.


Skriv en kommentar

Säldjur - För dig som vill lära dig mer om säldjur