Townsends pälssäl


Townsends pälssäl, även kallad Guadalupepälssäl, (Arctocephalus townsendi) är den enda art av detta släkte som förekommer norr om ekvatorn. Tidigare bildade den kolonier överallt på den amerikanska västkusten från centrala Kalifornien till Ecuador. Nu finns den främst på ön Guadalupe några tiotal mil utanför den mexikanska västkusten. Denna art troddes länge vara helt utrotad, tills man 1949 upptäckte en mindre grupp, som utnyttjade grottor på ön för sin fortplantning. Denna grupp har sedan till växt och utgörs nu av ca 6 000 djur. Idag gäller stränga skyddsåtgärder som förbjuder jakt på dem.

Sälar av denna art har en päls som går i grått eller svart, med en brun nos och gula morrhår. Kroppslängden hos hannarna blir uppemot två meter, och vikten 150 kg. Honorna blir inte fullt så långa men uppnår ungefär samma kroppsvikt. Fortplantningssäsongen infaller under maj – juni.


Skriv en kommentar

Säldjur - För dig som vill lära dig mer om säldjur