Tropiska sälar - Munksälar


Av världens cirka 34 arter av sälar är det bara munksälarna som lever i tropiska farvatten. Det finns tre arter; alla hårt trängda och på tillbakagång. En art, den vanliga munksälen, finns i Medelhavet.

Munksälarna, som alla tillhör släktet Monachus, är de enda sälar som ute slutande uppehåller sig i varmare vatten. Släktet innefattar tre arter, som under senare tid minskat mycket kraftigt. En av dem, den västindiska munksälen (Monachus tropicalis) är troligen redan utdöd. Den vanliga munksälen (också kallad havsmunk) är den enda sälart som förekommer i Medelhavet. Den tredje arten, hawaiimunksäl, förekommer endast i övärlden runt Hawaii i Stilla havet.

Munksälarna är närmast släkt med de antarktiska öronlösa sälarna, t.ex. weddellsälen och leopardsälen.

Munksäl

Skriv en kommentar

Säldjur - För dig som vill lära dig mer om säldjur