Västindisk munksäl


Den västindiska munksälen (Monachus tropicalis), ibland benämnd karibisk munksäl, upptäcktes första gången av européer vid Columbus andra resa till Västindien. Sedan dess har den varit utsatt för en förödande jakt från européernas sida, och antalet sjönk snabbt. Den har rapporterats vara utrotad sedan 1973, men troligen försvann de sista exemplaren långt tidigare, antagligen redan före år 1950. Denna säl förekom från Bahamas i öster till Yucatanhalvön i väster, och söderut längs Mellanamerikas östkust genom hela västra Karibiska sjön och österut i norra Karibiska sjön till de mindre Antillerna. Mycket lite hann bli utforskat om denna sälart innan den utrotades. Troligen födde honorna ungar endast vartannat år. Vuxna individer blev 2,5 till 3 meter långa och honorna var något mindre än hannarna. Ungar har observerats i december, men i övrigt vet man ingenting om fortplantningen.


Skriv en kommentar

Säldjur - För dig som vill lära dig mer om säldjur