Föda - vad äter säldjuren?


Grunden för säldjurens anpassning till vattentillvaron var möjligheten att därigenom kunna utnyttja en flödande rik födoresurs, som var utom räckhåll för landlevande djur.

Alla sälar är rovdjur och lever på animalisk föda. De öronlösa sälarna och sjölejonen lever huvudsakligen på kräftdjur, blötdjur, fisk samt pingviner och andra sjöfåglar. Sammansättningen varierar för olika arter men typiskt för nästan alla är att de har en mycket varierad diet.

Två sälarter är väldigt specialiserade i sitt födoval, krabbsälen och valrossen. Krabbsälen lever på krill eller lyskräftor, en liten räkart som förekommer i enorma stim och som utgör basföda även för vissa bardvalar. Krabbsälen har inga barder, men på varje kindtand har den ett antal småspetsar som liknar en kam, och som används när den silar ut lyskräftorna från vattnet. Valrossen lever huvudsakligen på musslor som finns i de grunda kustvattnen.

Säl med fisk

Kommentarer

Länk till den här kommentaren 2020-12-16 12:22:10, av Nerissa Mohamadi

Vilken längd har en sälar

Skriv en kommentar

Länk till den här kommentaren 2022-11-07 08:30:07, av Jag

6meter

Skriv en kommentar

Länk till den här kommentaren 2020-12-17 13:32:07, av rogga

nice

Skriv en kommentar

Länk till den här kommentaren 2021-02-16 10:54:15, av Victor Vestberg

Hur många sälarter finns det vid Arktis och vad heter arterna

Skriv en kommentar

Skriv en kommentar

Säldjur - För dig som vill lära dig mer om säldjur