Bevarande av arten


Stillahavsvalrossen exploaterades kraftigt under 1700- och 1800-talen. Ursprungligen var de olika eskimågrupperna i detta område mycket beroende av valrossen för sin överlevnad, och fortfarande jagar de valross. Husbehovsjakten på valross i Stilla havet svarade för ett årligt uttag på ca 3 700 valrossar under perioden 1959 – 71. Nästan lika många skadesköts, och de flesta dog senare. Denna jakt är fortfarande den viktigaste dödsorsaken hos Stillahavspopulationen av valross.

St. Lawrencebuktens valrossar rovjagades redan mycket tidigt av fångstmän och nybyggare. Få djur i denna sydliga population överlevde 1700-talet. I nordligare områden fortsatte jakten till 1928. Detta år bestämdes det att jakten skulle begränsas åt eskimåerna, som behövde valrossen för sitt uppehälle. Ar 1931 stiftade den kanadensiska regeringen nya lagar, som förbjöd export av valrosshudar och obearbetade betar, liksom den endast medgav en kvot på sju valrossar per eskimåfamilj. Ännu större restriktioner har senare tillkommit för att garantera valrossens fortbestånd i en del hårt överexploaterade områden. Blötdjursfiske med modern teknik som påbörjades år 1977 har totalt utarmat snäckfaunan på Atlantens nordvästkust. Denna näring är idag det största hotet mot valrossen. Om denna industri sprider sig till de rika snäck- och musselbankarna i Berings hav, kommer detta att medföra en mycket allvarlig reduktion av valrossarna i detta område.

Tidigare försök att hålla valross i fångenskap har alla misslyckats, i första hand på grund av felaktig utfodring. Under senare år har många zoologiska trädgårdar lyckats hålla valrossar genom en lämplig utformning av bassängerna och en riktig utfodring.


Skriv en kommentar

Säldjur - För dig som vill lära dig mer om säldjur