Rossäl


Rossäl (Ommatophoca rossii) tillhör familjen öronlösa sälar och lever i havet runt Antarktis. Djuret har fått sitt namn från Rosshavet som är en del av Antarktiska oceanen.

Jämfört med andra antarktiska sälarter är rossälen liten.

I motsats till weddellsälen, krabbätarsälen och sjöleoparden är denna sälart sällsynt och mindre utforskad. Djuret gör inga vandringar till andra kuster. Rossälen föredrar troligen regioner med tät packis men vistas även i på mindre isflak. Individerna lever allmänt ensam eller sällan i små grupper. Födan består av fiskar och blötdjur med bläckfisk som huvudmaträtt.

Rossälen listas som livskraftig. Största fiender i djurriket är späckhuggaren och sjöleoparden.

Sydpolen

 


Skriv en kommentar

Säldjur - För dig som vill lära dig mer om säldjur