Vanlig munksäl


Den vanliga munksälen (Monachus monachus), även kallad havsmunk, når en längd av 2,5 till 3,5 meter och kan väga upp mot 400 kg. Färgen hos vuxna hannar varierar från svart till mörkt brun eller ljust grå med gulaktiga fläckar mitt på ryggen och buken. Honornas färg är mer lik ungarnas, som är mjukt ulliga och mörkt bruna eller nästan svarta. I Svarta havet har den vanliga munksälen beskrivits som grå med en brun anstrykning på ryggen och med en gulvit buk.

Den vanliga munksälen förekommer i Svarta havet, Medelhavet och Atlanten utanför Gibraltar. Huvudbeståndet av Medelhavets munksälar finns i Egeiska havet. En mindre koncentration förekommer utefter Afrikas nordvästkust, utanför Tunisien, Algeriet och Marocko. Ett fåtal sälar finns vid Sardinien och Sicilien, medan den troligen är försvunnen från Korsikas kuster. En tredje koncentration av denna sälart finns vid Turkiets sydkust och runt Cypern. Den atlantiska populationen finns utanför Spanska Västafrika och vid Kanarieöarna. Det totala antalet av denna sälart torde inte överstiga tusen individer. Antalet har under en längre tid sjunkit, och denna trend fortsätter. Det har föreslagits att mänsklig störning har drivit den vanliga munksälen att fortplanta sig på olämpliga platser. Nu försiggår ynglandet i grottor. Man förmodar, att det ursprungligen var förlagt till öppna stränder.

Egeiska havet

Som nämnts ovan föds ungarna i grottor och andra håligheter i klippor som går ner i vattnet. Födseln sker under sommaren, från maj till november, med en topp i september - oktober. Parningen sker strax efter, och uppges försiggå i vattnet. Dräktighetstiden är ungefär 11 månader, och ungen diar i sex månader. De unga sälarna stannar hos sin mor i tre år, och uppnår köns mognad efter fyra år.

Munksälen varierar sin föda alltefter tillgången. Den äter en mängd olika fiskar, såsom ål, karp, vitling, sardin, sill, flundror och annan flatfisk liksom hummer, bläckfisk och en mängd andra havsdjur. Man har observerat att den ägnat sig åt födosök även mitt på dagen. Det förekommer inga utpräglade årstidsvandringar.

Fiskare betraktar munksälen som ett skadedjur, och jakt och förföljelse har bidragit till att den försvunnit från många områden. En allt kraftigare nedsmutsning och förgiftning, liksom en tilltagande störning från människans sida, kan eventuellt driva den vanliga munksälen till total utrotning inom en inte alltför avlägsen framtid.


Kommentarer

Länk till den här kommentaren 2021-01-18 10:59:14, av chillaaaaaa

jag gillar dig❤️

Skriv en kommentar

Skriv en kommentar

Säldjur - För dig som vill lära dig mer om säldjur