Nordligt sjölejon


Det nordliga sjölejonets (Eumetopias jubata) antal beräknas till ungefär 250 000; det är det talrikaste av de nordamerikanska sjölejonen. Dess fortplantningskolonier ligger längs Nordamerikas kust, från de Kaliforniska kanalöarna i söder till Pribiloföarna i norr och vidare ned längs den östasiatiska kusten till Ochotska sjön. Nya undersökningar visar att den population som ynglar vid Aleuterna har minskat 40 – 50 procent under de senaste 20 åren, medan Alaskabuktens sjölejon har förhållit sig stabila. Den kaliforniska populationen har stadigt minskat sedan 1920-talet. Orsaken till dessa nedgångar är okänd. Man har framkastat en mängd hypoteser; att de skulle vara orsakade av störningar, sjukdomar, förändringar i vattentemperaturen eller sviktande födotillgång. Några bevis för den ena eller andra hypotesens riktighet finns dock inte.

Beskrivning

Det nordliga sjölejonet är den största öronsälen, och liksom alla dessa, är hannen mycket större än honan. Hannen blir 3,5 meter lång och väger upp mot 1 000 kg, honan bara 2,5 meter och 350 kg. Pälsfärgen varierar, men är vanligen blekt gul. Hannen har en kraftig muskulös nacke, och en man av långa grova hår. Ungarna är silveraktigt svarta vid födseln, och liknar mycket kaliforniasjölejonets ungar.

Nordligt sjölejon

Levnadsvanor

Liksom övriga öronsälar är även den nordliga öronsälen polygam. Under fortplantningsperioden försvarar hannarna revir som brukar innefatta 10 – 20 honor. De dräktiga honorna anländer till yngelplatsen i maj eller juni, och föder sina ungar en vecka efter ankomsten. Efter ytterligare en vecka parar de sig. Haremsgrupperna bryts upp i juli, och de återvänder till havet. Ungarna diar i tre månader, och stannar tillsammans med sina mödrar åtminstone till nästa års yngelperiod, och ofta ännu längre. När de lämnat modern återvänder de unga sjölejonen inte till fortplantningsplatserna förrän under sitt tredje år, då honorna parar sig för första gången. De unga hannarna bildar ungkarlsflockar, tills de blivit gamla nog att börja konkurrera med de äldre hannarna om rätten till ett harem.

I den sydligare delen av sitt utbredningsområde vandrar sjölejonet norrut under vintern, och sedan söderut under våren tillsommarens fortplantningsplatser utanför södra Kalifornien. De nordligare populationerna gör tvärtom. De migrerar norrut under sensommaren och ger sig sedan tillbaka söderut när de nordliga haven börjar frysa till.


Skriv en kommentar

Säldjur - För dig som vill lära dig mer om säldjur