Australiskt sjölejon


Det australiska sjölejonet (Neophoca cinerea) uppehåller sig i huvudsak längs småöar utanför Australiens södra och västra kust, t.ex. Känguruön och Hourman Abrolhos. En liten koloni vid Point Labutt på Eyrehalvön är den enda fastlandskolonin. Relativt lite är känt om denna art, eftersom inga större vetenskapliga undersökningar ännu utförts. Förnärvarande utgör stammen endast av cirka 3000 djur. Detta är delvis beroende på tidigare hård jakt, men arten har aldrig varit särskilt talrik.

Beskrivning

Hannarna blir 3 – 3,5 meter långa och når en kroppsvikt på 300 kg. Honorna är betydligt mindre, med en kropps längd på högst 3 meter och en vikt på 100 kg. Vuxna hannar är mörka med en tjock gul man. Även honorna är mörkt bruna med en ljusare, gulaktig undersida.

Levnadsvanor

Det australiska sjölejonet är mera stationärt än sina amerikanska släkting ar. Det uppehåller sig i omedelbar närhet av fortplantningsplatserna året runt. Vissa senare undersökningar tyder på att dessa djur fortplantar sig var artonde månad. Honorna blir köns mogna vid 4 – 6 års ålder. De föder endast en unge per gång. De flesta födslarna inträffar i perioden julioktober. Vissa ungar föds dock redan i april. Dräktighetstiden är 11 – 12 månader. Den viktigaste födan utgörs av bläck fisk, fisk och pingviner.

Australiskt sjölejon

Skriv en kommentar

Säldjur - För dig som vill lära dig mer om säldjur