Sydlig pälssäl


Nio arter av öronsälarna räknas till gruppen pälssälar. Den nordliga pälssälen förs till ett eget släkte, medan de övriga åtta alla hör tillsläktet Arctocephalus, sydliga pälssälar. Som namnet anger finns de i huvudsak på södra halvklotet, dock med ett par undantag. En art finns upp till Kaliforniens kust och en annan, galapagospälssälen, finns endast på just Galapagosöarna. Den ögruppen ligger mitt under ekvatorn.

Kunskapen om de åtta arterna av släktet Arctocephalus, sydliga pälssälar, är mycket skiftande. Fortplantningen och allmänna levnadsvanor förefaller dock tämligen lika mellan alla arterna.

Hannarna etablerar i mogen ålder ett harem på 5 – 15 honor, i undantags fall upp till 50 honor. Dräktighetstiden hos de flesta arterna är omkring 11 månader. Fördröjd implantation på 3 – 4 månader har rapporterats. Honorna nårkönsmognad vid 2 – 3 års ålder. Hannarna är fysiskt könsmogna vid ungefär samma ålder, men på grund av den hårda konkurrensen dem emellan, deltar de sällan regelbundet i fortplantningen före sex års ålder, då de vuxit tillräckligt i styrka för att förmå hålla ett eget harem. De blir sällan mer än 10 – 15 år gamla.

Praktiskt taget samtliga arter av detta släktereducerades mycket drastiskt under 1800-talets hårda exploatering av pälssälar. De flesta arterna hamnade mycket nära utrotningens gräns. Sedan har de fått lagligt skydd och repat sig i de flesta områden, men tjuvjakt förekommer fortfarande.

Pälssäl från Nya Zeeland

Skriv en kommentar

Säldjur - För dig som vill lära dig mer om säldjur