Förekomst - var finns säldjuren?


De flesta sälarna lever i kalla vatten, sannolikt beroende på att födotillgången är bättre där. Säldjurens geografiska utbredning sammanfaller nästan helt med fördelningen av kalla strömmar i världshaven. Huvudsakligen finns sälarna i Arktis och Antarktis, och utefter kuststräckor med kalla polarströmmar. Den enda sälgrupp som huvudsakligen lever i verkligt varma vatten är munksälarna (Släktet Monachus), av vilka en art lever i Medelhavet.

I Arktis finns valrossen, vikaresälen och storsälen runt om hela polen. Bandsälen lever i norra Stilla havet upp mot Berings sund, medan grönlandssälen och blåssälen, eller klappmytsen som den också kallas, finns i norra Atlanten. I den västra delen av Atlanten sammanfaller gråsälens, knubbsälens och grönlandssälens utbredning med den kalla Labradorströmmen. Dessa arter finns också längre österut, de två först nämnda finns t.ex. längs med Skandinaviens kuster.

I västra Stilla havet begränsas utbredningen av knubbsäl, nordlig pälssäl och kaliforniasjölejon vid den japanska kusten av den sydgående kalla Oyashioströmmen. Den kalla ström av arktiskt vatten som går ned längs Nordamerikas västkust överensstämmer med utbredningen av sälar och sjölejon i detta område.

På det södra halvklotet är de fyra antarktiska sälarterna, krabbsäl, weddellsäl, ross säl samt leopardsäl begränsade till de kalla polarvattnen. Den sydliga sjöelefanten, samt flera arter av pälssälar och sjölejon förekommer runt Sydamerikas sydligaste kuster och de kalla strömmarna runt Falklandsöarna och andra subarktiska vatten.

Sälar på klippor

Skriv en kommentar

Säldjur - För dig som vill lära dig mer om säldjur